Stugservice och fastighetsskötsel

Stugskötning

Stugskötning i Sjundeå, Esbo, Ingå och Kyrkslätt med omnejd

Stugskötarens stugservice gör det möjligt för dig att använda din dyrbara fritid till semester och vila.

Stugskötarens tjänster

  • Snöröjning och snöborttagning från tak
  • granskningsbesök
  • städservice
  • trädfällning
  • klippning av gräsmatta
  • trädgårdsservice
  • butiksärenden
  • produktion av brännved

Kommihåg hushållsavdrag.

Kontakta